slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Máy nén InVotech - Compressor

23 sản phẩm
Xem tất cả

R410A

1 sản phẩm
Xem tất cả

R407C

1 sản phẩm
Xem tất cả

R22

2 sản phẩm
Xem tất cả

R507C

1 sản phẩm
Xem tất cả

R404A

1 sản phẩm
Xem tất cả

R32

2 sản phẩm
Xem tất cả

R134a

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dàn Fancoil

9 sản phẩm
Xem tất cả

Dàn lạnh nhanh

0 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cây - Jintian/Huahong straight copper

18 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cuộn Mettube - Copper coil

21 sản phẩm
Xem tất cả

Ống đồng- Copper

37 sản phẩm
Xem tất cả

Bình nóng Xinhe CKCS - Tube condenser

20 sản phẩm
Xem tất cả

Dàn nóng Xinhe (CK Cools) - Condenser

14 sản phẩm
Xem tất cả

Dàn lạnh Xinhe (CK Cools) - Evaporator

15 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli Dàn nóng - Condenser

22 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli Dàn lạnh - Evaporator

30 sản phẩm
Xem tất cả

Bình lạnh - Shell & Tube evaporator

0 sản phẩm
Xem tất cả

Bình giải nhiệt thường - Shell &Tube Condenser (nominal)

21 sản phẩm
Xem tất cả

Bình giải nhiệt nước biển QWS - Shell & Tube Condenser

0 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt các loại khác - Other Fan

7 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt cắt gió - Air curtain

8 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt kho lạnh Dunli - Axial Fan

11 sản phẩm
Xem tất cả

Phụ kiện Coolmax - Fittings

9 sản phẩm
Xem tất cả

Phin CD - Filter Driers

0 sản phẩm
Xem tất cả

Bình tách dầu, tách lỏng - Oil Separator, Suction Accumulation

0 sản phẩm
Xem tất cả

Hệ thống van vòi Danfoss - Industrial Valves

73 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén & Cụm dàn nóng - Compressor & Condensering Units

0 sản phẩm
Xem tất cả

Ống gió

0 sản phẩm
Xem tất cả

Tấm bảo ôn - Insulation Sheet

0 sản phẩm
Xem tất cả

Ống Superlon - Insulation Tube

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Matrix - Oil

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Total - Oil

1 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Suniso - Oil

3 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Panasonic - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Carrier - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Kulthorn - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Copeland - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Danfoss - Compressor

26 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Daikin - Compressor

13 sản phẩm
Xem tất cả

XINHE (CK COOLS)

50 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli

51 sản phẩm
Xem tất cả

Phụ kiện, vật tư công nghiệp

60 sản phẩm
Xem tất cả

Bình nóng, lạnh - Shell,Tube condenser &evaporator

21 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt công nghiệp - Axial Fans

12 sản phẩm
Xem tất cả

Coolmax

12 sản phẩm
Xem tất cả

Danfoss

97 sản phẩm
Xem tất cả

Bảo ôn - Insulation

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh - Refrigeration Oil

4 sản phẩm
Xem tất cả
0243.645.1855

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: