slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Máy nén InVotech - Compressor

24 sản phẩm
Xem tất cả

R410A

1 sản phẩm
Xem tất cả

R407C

1 sản phẩm
Xem tất cả

R22

2 sản phẩm
Xem tất cả

R507C

1 sản phẩm
Xem tất cả

R404A

1 sản phẩm
Xem tất cả

R32

2 sản phẩm
Xem tất cả

R134a

0 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi Fancoil

9 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi - Dàn lạnh nhanh

0 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cây - Jintian/Huahong straight copper

18 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cuộn Mettube - Copper coil

22 sản phẩm
Xem tất cả

Ống đồng- Copper

37 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ Xinhe CKCS - Tube condenser

14 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ Xinhe (CK Cools) - Condenser

14 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi Xinhe (CK Cools) - Evaporator

15 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli Thiết bị ngưng tụ - Condenser

22 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli Thiết bị bay hơi - Evaporator

30 sản phẩm
Xem tất cả

Bình lạnh - Shell & Tube evaporator

0 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ - Shell &Tube Condenser (nominal)

15 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ QWS - Shell & Tube Condenser

0 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt các loại khác - Other Fan

7 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt cắt gió - Air curtain

8 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt kho lạnh Dunli - Axial Fan

12 sản phẩm
Xem tất cả

Phụ kiện Coolmax - Fittings

9 sản phẩm
Xem tất cả

Phin CD - Filter Driers

0 sản phẩm
Xem tất cả

Bình tách dầu, tách lỏng - Oil Separator, Suction Accumulation

0 sản phẩm
Xem tất cả

Hệ thống van vòi Danfoss - Industrial Valves

74 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén & Cụm dàn nóng - Compressor & Condensering Units

33 sản phẩm
Xem tất cả

Ống gió

0 sản phẩm
Xem tất cả

Tấm bảo ôn - Insulation Sheet

0 sản phẩm
Xem tất cả

Ống Superlon - Insulation Tube

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Matrix - Oil

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Total - Oil

1 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Suniso - Oil

3 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Panasonic - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Carrier - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Kulthorn - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Copeland - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Danfoss - Compressor

59 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Daikin - Compressor

13 sản phẩm
Xem tất cả

XINHE (CK COOLS)

44 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli

51 sản phẩm
Xem tất cả

Phụ kiện, vật tư công nghiệp

60 sản phẩm
Xem tất cả

Bình nóng, lạnh - Shell,Tube condenser &evaporator

15 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt công nghiệp - Axial Fans

13 sản phẩm
Xem tất cả

Coolmax

12 sản phẩm
Xem tất cả

Danfoss

131 sản phẩm
Xem tất cả

Bảo ôn - Insulation

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh - Refrigeration Oil

4 sản phẩm
Xem tất cả
0243.645.1855
0963191001
0962655005

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: