slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Máy biến tần Danfoss

15 sản phẩm
Xem tất cả

R290

1 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi (Dàn tấm bản)

12 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén InVotech - Compressor

39 sản phẩm
Xem tất cả

R410A

2 sản phẩm
Xem tất cả

R407C

1 sản phẩm
Xem tất cả

R22

0 sản phẩm
Xem tất cả

R507C

1 sản phẩm
Xem tất cả

R404A

2 sản phẩm
Xem tất cả

R32

2 sản phẩm
Xem tất cả

R134a

2 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi Fancoil

9 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi loại Dàn lạnh nhanh

1 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cây - Jintian/Huahong straight copper

18 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cuộn Mettube - Copper coil

22 sản phẩm
Xem tất cả

Ống đồng- Copper

37 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ WIPCOOL - Tube condenser

14 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ CKCOOLS - Condenser

14 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi CKCOOLS - Evaporator

14 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ Zhongli - Condenser

22 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi Zhongli - Evaporator

30 sản phẩm
Xem tất cả

Bình lạnh - Shell & Tube evaporator

0 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ - Shell &Tube Condenser (nominal)

28 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ QWS - Shell & Tube Condenser

0 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt các loại khác - Other Fan

0 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt cắt gió - Air curtain

7 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt kho lạnh DAYOUNG - Axial Fan Motors

12 sản phẩm
Xem tất cả

Phụ kiện Coolmax - Fittings

9 sản phẩm
Xem tất cả

Phin CD - Filter Driers

0 sản phẩm
Xem tất cả

Bình tách dầu, tách lỏng - Oil Separator, Suction Accumulation

0 sản phẩm
Xem tất cả

Hệ thống van vòi Danfoss - Industrial Valves

77 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén & Cụm dàn nóng - Compressor & Condensering Units

45 sản phẩm
Xem tất cả

Ống gió

0 sản phẩm
Xem tất cả

Tấm bảo ôn - Insulation Sheet

0 sản phẩm
Xem tất cả

Ống Superlon - Insulation Tube

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Matrix - Oil

0 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Total - Oil

1 sản phẩm
Xem tất cả

Dầu lạnh Suniso - Oil

3 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Panasonic - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Carrier - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Kulthorn - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Copeland - Compressor

0 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Danfoss - Compressor

70 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén Daikin - Compressor

13 sản phẩm
Xem tất cả

CKCOOLS

42 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli

50 sản phẩm
Xem tất cả

Phụ kiện, vật tư công nghiệp

60 sản phẩm
Xem tất cả

Bình nóng, lạnh - Shell,Tube condenser &evaporator

28 sản phẩm
Xem tất cả

Quạt công nghiệp - Axial Fans

13 sản phẩm
Xem tất cả

Coolmax

12 sản phẩm
Xem tất cả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: