slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Thiết bị bay hơi (Dàn tấm bản)

12 sản phẩm
Xem tất cả

Máy nén InVotech - Compressor

35 sản phẩm
Xem tất cả

R410A

1 sản phẩm
Xem tất cả

R407C

2 sản phẩm
Xem tất cả

R22

0 sản phẩm
Xem tất cả

R507C

1 sản phẩm
Xem tất cả

R404A

2 sản phẩm
Xem tất cả

R32

2 sản phẩm
Xem tất cả

R134a

1 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi Fancoil

9 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi - Dàn lạnh nhanh

1 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cây - Jintian/Huahong straight copper

18 sản phẩm
Xem tất cả

Đồng cuộn Mettube - Copper coil

22 sản phẩm
Xem tất cả

Ống đồng- Copper

37 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ Xinhe CKCS - Tube condenser

14 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị ngưng tụ Xinhe (CK Cools) - Condenser

14 sản phẩm
Xem tất cả

Thiết bị bay hơi Xinhe (CK Cools) - Evaporator

14 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli Thiết bị ngưng tụ - Condenser

22 sản phẩm
Xem tất cả

Zhongli Thiết bị bay hơi - Evaporator

30 sản phẩm
Xem tất cả

Bình lạnh - Shell & Tube evaporator

0 sản phẩm
Xem tất cả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: